top of page

Daftar Produk/Perkhidmatan Anda Di Sini

sila lihat keseluruhan borang dahulu sebelum mengisi borang pendaftaran ini

BAHAGIAN A (MAKLUMAT DIRI)

BAHAGIAN B (MAKLUMAT PERNIAGAAN)

Deskripsi lebih lanjut tentang produk anda

Pilih Fail
Tambah Fail
Maklumat Extra

BAHAGIAN C     DEKLARASI

  1. Pihak kami akan menyediakan/membuat promosi secara percuma untuk diterbitkan ke dalam Media Sosial Channel Dealtugo.com. Jika tuan/puan mempunyai video sendiri, tuan/puan boleh terus serahkan SATU salinan ‘softcopy’ kepada pihak kami.

  2. Pihak dealtugo.com berhak menukarkan apa sahaja perkara demi keperluan pihak kami tanpa memaklumkan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada pihak tuan/puan.

  3. Pastikan semua maklumat yang telah tuan/puan berikan kepada pihak kami adalah benar. Sekiranya terdapat sebarang penipuan atau maklumat yang kurang tepat, pihak kami berhak mengambil sebarang tindakan terhadap tuan/puan.

  4. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab ke atas produk/perkhidmatan atau urusan tuan/puan terhadap pelanggan tuan/puan.

 

Dengan ini saya menerima dan bersetuju dengan terma-terma dan syarat yang telah ditetapkan

Tekan butang ini jika anda telah melengkapkan maklumat produk anda & pembayaran

Tekan butang ini jika anda untuk mengesahkan pendaftaran produk anda

MAKLUMAT ANDA BERJAYA DIHANTAR

BUTIRAN MAKLUMAT ANDA TIDAK LENGKAP

bottom of page